Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3720
Title: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Other Titles: навчальний посібник
Authors: Пабат, М. А.
Будз, І. Ф.
Поченюк, Я. В.
Keywords: іноземна мова
навчання іноземної мови
методика навчання іноземних мов
засоби у навчанні іноземної мови
формування навичок та вмінь мовлення
навчання граматичного матеріалу
формування лексичної компетенції
активний словниковий запас
пасивний словниковий запас
потенціальний словниковий запас
словниковий запас
навчання лексичного матеріалу
навчання фонетичного матеріалу
навчання іншомовного спілкування
навчання говоріння
формування компетенції в говорінні
англійський алфавіт
українсько-англійська транслітерація
Issue Date: 2023
Publisher: ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»
Citation: Пабат М. А. Методика навчання іноземних мов : навч. посібник / М. А. Пабат, І. Ф. Будз, Я. В. Поченюк ; МОН України, ПВНЗ «МЕГУ ім. акад. Cтепана Дем’янчука», Каф. романо-герман. філології. – Рівне : МЕГУ, 2023. – 516 c.
Series/Report no.: 014.07;Середня освіта. Мова і зарубіжна література (англійська)
Abstract: Навчальний посібник «Методика навчання іноземних мов» укладений для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 014.02 Середня освіта. Мова і зарубіжна література (англійська) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. Матеріал посібника поєднує та систематизує різноманітність методів і прийомів навчання іноземної мови в закладах освіти, акцентує увагу здобувачів на розумінні їхньої ефективності та шляхи удосконалення. Концептуальний виклад засад методики навчання іноземної мови сприятиме формуванню чіткого уявлення про систему сучасних методів, прийомів, форм, інформаційно-комунікаційних засобів у навчанні іноземної мови. Для викладачів, аспірантів, здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти філологічних факультетів вищих навчальних закладів освіти.
URI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7997148
https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/3720
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри романо-германської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методика навчання ІМ_Посібник1.pdfМетодика навчання іноземних мов3.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.